دکتر میترا وثوقی


  • متخصص جراحی و درمان ریشه دندان، ایمپلنت
  • دارای بورد تخصصی، استاد یار دانشگاه
  • دارای مدرک دوره های تخصصی ایمپلنت و زیبایی از دانشگاه تهران

رزومه و بخشی از مقالات دکتر وثوقی

رزومه دکتر وثوقی

مشاهده

Gingival Retraction Methods for Fabrication of Fixed Partial Denture

مشاهده

Efficacy of a Novel Rotary System in Reduction of Intracanal Bacteria

مشاهده

StandardRadiographic Evaluation of Root and Canal Morphologies of Third Molar Teeth in Iranian Population

مشاهده

Cone Beam Computed Tomography Study of Root and Canal Morphology of Maxillary first Molar in an Iranian Population

مشاهده