ریشه دندان سالم

از کجا بفهمیم ریشه دندان سالم است؟

از کجا بفهمیم ریشه دندان سالم است؟ سلامت دهان و دندان‌ها بخش مهمی از بهداشت عمومی افراد را تشکیل می­ دهد. یکی از عوامل اساسی