تفاوت اوردنچر با ایمپلنت

تفاوت اوردنچر با ایمپلنت چیست؟

تفاوت اوردنچر با ایمپلنت چیست؟ ایمپلنت دندانی مناسب افرادی می‌باشد که نیاز به جایگزین کردن یک یا دو دندان به جای دندان‌ های طبیعی خود