درمان های متخصص درمان ریشه

درمان های متخصص درمان ریشه

درمان های متخصص درمان ریشه :نام دندان و درد مربوط به دندانی که می آید، بسیاری از افراد به خاطر این مشکل لحظات سختی را

عصب کشی دندان چیست

عصب کشی دندان چیست؟

عصب کشی دندان چیست؟ عصب کشی یا روت کانال یک روش دندانپزشکی است که شامل برداشتن عاج یا عاج داخلی و قسمت‌های نرم دندان است.

جراحی ریشه دندان چیست؟

جراحی ریشه دندان چیست؟

جراحی ریشه دندان چیست؟ دندان درد یکی از دردهای شدید و غیر قابل تحمل است. صدها رشته عصبی به دندان ها متصل هستند. درد خفیف